Cam Lâm sẽ thu hồi khoảng 605ha đất


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cam Lâm. Theo đó, huyện sẽ thu hồi khoảng 605ha đất (đất nông nghiệp 401,47ha, đất phi nông nghiệp 203,29ha); chuyển mục đích sử dụng đất 514,21ha; chuyển cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp 142,07ha; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 8,03ha. 
 
UBND tỉnh giao huyện Cam Lâm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn; tổ chức thực hiện thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý sử dụng đất theo kế hoạch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.
 
V.L
//BaoKhanhHoa
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét