Đề xuất điều chỉnh quy hoạch lô đất 07-10 trường sơn thành bãi đỗ xe

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Vùng công nghiệp kho Bình Tân. Theo đó, sẽ điều chỉnh lô đất 07-10 Trường Sơn rộng 0,96ha hiện nay là đất ở xã hội và bãi đỗ xe theo quy hoạch được duyệt thành đất bãi đỗ xe.

Vị trí đề xuất điều chỉnh.


Mục đích điều chỉnh để thực hiện dự án bãi đỗ xe trên địa bàn TP. Nha Trang, nhằm nâng cao chất lượng công trình hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu đỗ xe đang quá tải trên địa bàn thành phố. Việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch căn cứ Công văn ngày 14-5-2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các bãi đỗ xe trên địa bàn TP. Nha Trang; Công văn ngày 29-4-2020 của Sở Giao thông vận tải về việc lộ trình thực hiện triển khai các bãi đỗ xe, bãi đỗ xe tạm trên địa bàn TP. Nha Trang. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 1-2-2021 đến ngày 8-3-2021.


V.K/ BÁO KHÁNH HÒA

NGUỒN : https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202102/de-xuat-dieu-chinh-quy-hoach-lo-dat-07-10-truong-son-thanh-bai-do-xe-8206589/?fbclid=IwAR2R5x875ulnaFwXR-4k61PGn2P9NbXh8WF8__WIpId9N905F3Q30i5Embk

Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét