[tintuc]

Khánh Hòa ra quy định mới, tách thửa đất ở đô thị phải tối thiểu 36m2


Từ ngày 10/1, Khánh Hòa có quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 28 về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 28 thay thế quyết định số 32 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1 tới đây.

Quyết định nêu rõ về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tình. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất sau khi trừ diện tích đất quy hoạch phải thu hồi theo quy định của pháp luật.

Một khu vực phân lô, bán nền tại huyện Cam Lâm (Ảnh: Xuân Ngọc)

Cụ thể, đối với đất ở tại đô thị, thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ (quy hoạch) từ 19m trở lên diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 45m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên.

Đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ từ 10m đến dưới 19m diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 36m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 4m trở lên.

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ dưới 10m, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 36m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 3m trở lên.

Trường hợp đất ở tại nông thôn, thửa đất tiếp giáp quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 50m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên.

Thửa đất tại khu vực các đảo diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 50m trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên. Thửa đất tại khu vực còn lại diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 60m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên.

Đối với trường hợp tách thửa đất ở trong khu vực dân cư hiện hữu (kể cả đất ở có vườn ao) phải bố trí lối đi chung vào các thửa đất sau khi tách thì theo thỏa thuận thống nhất giữa chủ sử dụng của các thửa đất được tách nhưng đảm bảo chiều rộng lối đi chung tối thiểu là 1,5m.

Trường hợp tách thửa không thuộc khu vực dân cư hiện hữu mà phải bố trí lối đi chung thì chiều rộng lối đi chung theo thỏa thuận thống nhất giữa các chủ sử dụng của các thửa đất được tách; nhưng đáp ứng bề rộng tối thiểu của lối đi chung là 4m. Việc bố trí lối đi chung phải đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống đường giao thông hiện hữu trong khu vực.

Trường hợp tách một phần thửa đất để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, phần diện tích tách thửa chuyển mục đích sang đất ở và diện tích đất nông nghiệp còn lại đảm bảo kích thước, diện tích tối thiểu tách thửa đất theo đúng một số quy định trên.

Đồng thời, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng được điều kiện về hạ tầng kỹ thuật của khu vực, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; quy hoạch phân khu đô thị hoặc quy hoạch chi tiết đô thị (nếu có), quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ tách thửa sau khi nghiệm thu đường giao thông

Quyết định này cũng nêu rõ điều kiện tách thửa đối với đất nông nghiệp. Theo đó, thửa đất nông nghiệp trong khu vực quy hoạch đất nông nghiệp khi thực hiện tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu như sau: Đất trồng cây hàng năm, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản là 500m2; đất trồng cây lâu năm là 1.000m2; đất trồng rừng sản xuất là 5.000m2.

Trường hợp thửa đất không thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp, không phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và công bố thì người sử dụng đất được tách thửa theo diện tích tối thiểu đối với đất nông nghiệp như trên hoặc phải chuyển mục đích theo quy hoạch được duyệt trước khi thực hiện tách thửa.

Trường hợp thửa đất nông nghiệp (bao gồm đất vườn ao gắn liền với đất ở) nằm xen kẽ trong khu dân cư hiện hữu thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất nông nghiệp là 200m2.

Trong quyết định mới này, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện chỉ thực hiện việc tách thửa đối với các trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, nghiệm thu để đưa vào sử dụng theo quy định.

“Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Giám đốc các văn phòng cấp huyện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật đối với việc giải quyết các hồ sơ tách thửa, hợp thửa theo quy định này” – quyết định nêu rõ.

Hồng Khanh/ baomoi. com

Link nguồn : https://baomoi. com/khanh-hoa-ra-quy-dinh-moi-tach-thua-dat-o-do-thi-phai-toi-thieu-36m2/c/44737384.epi

[/tintuc]

LÊN TRÊN
Facebook